Ve Švédsku a Holandsku bylo uděleno občanství dalším palestinským uprchlíkům ze Sýrie

22.10.2019 20:34:07

Autor: Jan Vasko

Nizozemský zákon stanoví, že palestinský uprchlík ze Sýrie má právo žádat o občanství po tříletém pobytu v zemi a po získání znalosti nizozemského jazyka.

Ve Švédsku je způsobilost k občanství přiznána po čtyřletém pobytu ve Švédském království. Švédsko nestanovilo žádné další předpoklady pro žádosti o občanství. Dětem syrských Palestinců, kteří se narodili ve Švédsku a jeden z jejich rodičů má povolení k trvalému pobytu, se automaticky uděluje občanství.

Doba přidělená k posuzení žádostí o víza nebo o sloučení rodiny podané uprchlíky ze Sýrie se však často odhaduje na velmi dlouhou dobu.

Podle odhadů švédského migračního úřadu získalo do konce roku 2018 švédské občanství více než 22 100 palestinských uprchlíků ze Sýrie.

Aktivisté uvedli, že více než 7 000 palestinským uprchlíkům ze Sýrie bylo v Nizozemsku uděleno občanství.

Podle údajů AGPS se do Evropy dostalo více než 85 000 Palestinců ze Sýrie, kteří uprchli ze syrského území zasažené válkou.Zdroj: http://www.actionpal.org.uk/en/post/9255


Autor fotografie: DFID - UK Department for International Development [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]