Uprchlíci čekají v Německu na vyřízení azylu delší dobu

15.12.2017 20:26:43

Autor: Jan Vasko

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) se prodírá vyřizováním žádostí o azyl. Mohlo by to být ztrátou pracovních míst v úřadu? Podle německého deníku Nüremberger Nachrichten se německé úřady ve srovnání se začátkem roku zabývaly žádostí o azyl delší dobu.

Cituje v úterý z interního dokumentu Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF), kde se píše, že počet vyřizovaných případů měsíčně klesl z 50 000 v prvních měsících roku 2017 na 15 000 až 18 000 v posledních měsících.

Negativní trajektorie se odrazila v delším časovém úseku potřebném pro vyřízení nových žádostí. Zatímco úřady mohly v lednu vyřídit novou žádost o azyl v průběhu jednoho a půl týdne, některé nedávné žádosti vyžadovaly k vyřízení až dva měsíce.

Téměř 52 tisíc starších žádostí ještě nebylo do konce září stále vyřízeno, přičemž některé z těchto žádostí pocházejí z roku 2015. Úřady již dříve uvedly, že chtějí zpracovat všechny žádosti, které vznikly od roku 2016 do května 2017.

Ukazuje se, že náročná práce BAMF zahrnuje také vedení kurzů německého jazyka pro uprchlíky.

V září bylo do jazykových kurzů přijato pouze 28 000 uprchlíků a to navzdory tomu, že úřady předtím zamýšlely přijmout až 56 000 uprchlíků. V průměru čekali uprchlíci na přijetí do kurzu šest měsíců.

Samotné kurzy nebyly moc úspěšné.

Podle statistik ze září 3 000 účastníků kurzu úspěšně zvládlo dosažení dostatečných znalostí němčiny do konce kurzu. Dalších 3 000 účastníků to nezvládlo.

Polovina těch, kteří byli přijati do kurzu, byla považována za "neaktivní", protože se během předchozích devíti měsíců nedostavili na kurzy.

Delší doba zpracování se projevila také tím, že úřad BAMF snižoval svůj pracovní stav.

V úřadu bylo zaměstnáno téměř 10 000 lidí. V září se toto číslo snížilo na 7 800, přičemž polovina ze zaměstnaných byla zaměstnána na dobu určitou.Zdroj: http://www.dw.com/en/refugees-in-germany-waiting-longer-for-asylum-processing/a-41188387