Obchodování s lidmi je nejrychleji rostoucí kriminální ekonomická aktivita na světě

22.04.2017 22:38:18

Autor: Jan Vasko

Co to je ?

V mezinárodním právu je obchodování s lidmi definováno jako nábor, přeprava, přemístění, ukrývání nebo přijímání osob prostřednictvím hrozby nebo použití síly nebo jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamání, zneužívání moci nebo zranitelnosti ... za účelem vykořisťování.

Koho se to týká ?

Muži, ženy a děti jsou rekrutováni, podvedeni a nuceni k otroctví po celém světě, ať už v továrnách, bordelech, při žebrání na ulicích nebo při prodeji svých orgánů. OSN odhaduje, že v jednom okamžiku je 2,4 milionů obětí. Obchodování s lidmi je nejrychleji se rozvíjejícím kriminálním průmyslem na světě a spolu se zbraněmi je obchodování s lidmi druhé nejziskovější.

Ruská trasa

Po pádu Sovětského svazu obchodníci využívali nové, otevřené hranice a touhu lidí jít na západ. Bývalý Sovětský svaz se rychle stal regionem s druhým nejvyšším měřítkem obchodování s lidmi po jihovýchodní Asii. Odhaduje se, že v posledních dvou desetiletích bylo obchodováno s 500 000 ženami z Ruska to je kolem 30-60 000 ročně.

Stejně jako je Rusko zdrojem dodávek, funguje také jako tranzitní cesta pro oběti, které jsou obchodovány do Evropy z Blízkého východu nebo Asie. Navíc je to cílová země sama o sobě. Lidé jsou obchodováni do Ruska ze států bývalého Sovětského svazu, z Afriky a jihovýchodní Asie. A Rusové jsou obchodováni do větších měst z menších měst a vesnic. Bývají uvězněni v sexuálním, pracovním, domácím a žebráckém otroctví. Jen velmi málo jich uniklo.

Sexuální byznys

V odvětví obchodování s lidmi se ženy často ocitnou na cestě do jiné země nebo jiného města v očekávání dobré práce, poté jsou jim odebrány pasy a jsou nuceny k prostituci. Jiné vědomě vstupují do sexuálního byznysu, ale jsou jim slíbené vysoké mzdy a svoboda volit si své klienty, načež zjistí, že jim byla odepřena svoboda, byly zneužívány a dostali málo zaplaceno nebo vůbec nic. Dokonce i ty ženy, které se považují za svobodné, jsou často zneužívány, je s nimi manipulováno a jsou zneužívány svými "ochránci", jsou drženy v dluhových otroctvích nebo hrozbami pro svou rodinu nebo uneseny obchodníky, kteří se maskují jako klienti.

http://www.mayak.org.uk/the-problem/

A German prostitute's self-portrait in a brothel