Je Evropská unie komunistickým super státem ?

06.10.2017 20:04:33

Autor: Jan Vasko

Odpovědi v anketě:


Tim Westlake, pracoval ve firmě Neustar

Drahý soudruhu

ano, EU je komunistický super stát. Pod našimi slavnými vůdci v Bruselu budeme pokračovat v naší centrálně plánované ekonomice jako jeden národ navzdory těm problematickým místním vládám a jejich nepodstatným demokraciím.

Mám přátele, kteří jsou horlivými socialisty a kteří hlasovali o odchodu z EU při referendu o Brexitu, protože EU viděli jako kapitalistický super stát. Vážně, EU nemůže být obojí. Osobně si nemyslím, že by tomu tak bylo, ale v současném prostředí mají fakta malý význam. Kdyby tomu tak bylo, pak by se takhle hloupé trollové otázky nikdy neobjevily.


Paul Calvert je autorem "Zrada impéria a Zjevení impéria", nyní je důchodce a je za to rád.

V současné době je hodně nepraktické být skutečně demokratický, ale EU se snaží tvrdě. Žádný systém není dokonalý. Domnívám se, že hrozí nebezpečí, že bude příliš zavázána těm, co rozdělují dotace.

Zdánlivá většina se zdá být docela spokojena se status quo a pokud to není demokracie v akci, tak nevím co jiného to je.


Limbidis Adrian

Ano a společně s komunistickými vládci EUSSR (která je také 4. říší) nějakým způsobem převezme svět pod naší slavnou federální vlajkou!
Třeste se před naší mocí!

Ne vážně, není "komunistická".
Nikdo, kdo používá společně "komunismus" a "EU", nemá představu o tom, čím EU je.
Podívejte se do kapsy.
Vidíte něco, co se nazývá peníze?
Ano?

* Pssst! *
(šeptem): To znamená, že nežijete v komunistické společnosti ...


Joshua Zeitgeist Estelle, příležitostný spisovatel. (2014 - současnost)

Ne, je to neoliberální instituce


Yves Epelboin

Ano je. A je povinné chodit po ulicích s nožem mezi zuby. Jinak byste měli problémy s velkým vůdcem z Bruselu.


 Zdroj: https://www.quora.com/Is-the-European-Union-a-Communist-super-state