Fakta o migraci a kriminalitě ve Švédsku

27.06.2017 22:22:23

Autor: Jan Vasko

V poslední době byly šířeny zjednodušené a občas zcela nepřesné informace o Švédsku a švédské migrační politice. Zde se švédské ministerstvo zahraničních věcí podívá na některá nejčastější tvrzení.

"Nedávno Švédsko zažilo svůj první islámský teroristický útok."

Fakta: Jediný známý pokus o takový útok se konal v roce 2010. Nikdo jiný než pachatel nebyl zabit. Od té doby se všude psalo, že dne 7. dubna 2017 bylo zabito pět lidí při podezření na teroristický útok v centru Stockholmu. Motivy tohoto činu nejsou stále zcela jasné.

Více na The suspected terrorist attack

Tvrzení: "Ve Švédsku došlo k výraznému nárůstu násilí střelnými zbraněmi."

Fakta: Během posledních 20 let se ve Švédsku obecně snížilo násilí. Současně průzkumy opakovaně ukazují, že lidé ve Švédsku a v jiných západních zemích mají pocit, že násilí skutečně stoupá. Vnímání zvýšeného násilí bylo spojeno s počtem přistěhovalců ve Švédsku. Výzkumy nicméně ukazují, že neexistují důkazy, které by naznačovaly, že přistěhovalectví vede ke zesílení trestné činnosti. Navzdory skutečnosti, že počet přistěhovalců ve Švédsku se od devadesátých let zvýšil, vystavení se násilným zločinům klesá.

Údaje ze švédského průzkumu o trestné činnosti ukazují, že z hlediska smrtícího násilí se za posledních 25 let obecně projevuje klesající tendence. Nicméně úroveň v roce 2015 - kdy bylo hlášeno celkem 112 případů smrtícího násilí - bylo vyšší než v mnoha předchozích letech.

Studie provedené Švédskou národní radou pro prevenci kriminality ukazují, že smrtelné násilí s použitím střelných zbraní se zvýšilo v kontextu trestních konfliktů. Počet potvrzených nebo podezřelých incidentů se střelbou byl v roce 2014 o 20 procent vyšší než v roce 2006. Ze statistik rovněž vyplývá, že v roce 2011 bylo zabito střelnými zbraněmi 17 osob, přičemž odpovídající hodnota v roce 2015 činila 33 osob.

Údaje z Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) ukazují, že v roce 2012 bylo ve Švédsku spácháno 0,7 vražd na 100 000 obyvatel.

Více na UNODC Homicide Statistics 2013

Tvrzení: "Ve Švédsku došlo k výraznému nárůstu počtu znásilnění."

Fakta: Počet hlášených znásilnění ve Švédsku vzrostl. Definice znásilnění se však v průběhu času rozšířila, což ztěžuje srovnání čísel. Je také zavádějící porovnávat údaje s jinými zeměmi, neboť mnohé činy, které jsou podle švédského práva považovány za znásilnění, se v mnoha dalších zemích nepovažují za znásilnění.

Například: Pokud žena ve Švédsku hlásí, že ji manžel znásilnil každou noc po dobu jednoho roku, považuje se to za 365 oddělených přestupků. Ve většině ostatních zemí by to bylo zaznamenáno jako jediný trestný čin, nebo by to vůbec nebylo zaregistrováno jako přestupek.

Ochota hlásit takové trestné činy se také dramaticky liší mezi jednotlivými zeměmi. Kultura, v níž se o těchto zločinech mluví otevřeně a oběti nejsou obviňovány, budou mít také více případů. Švédsko vědomé usilovalo, aby povzbudilo ženy k hlášení jakéhokoliv trestného činu.

Přečtěte si více o právních důsledcích pojmu "znásilnění" (ve švédštině):Tvrzení: "Uprchlíci stojí za nárůstem zločinu, ale úřady je kryjí."

Fakta: Podle šetření švédské Národní rady pro prevenci kriminality bylo v roce 2015 asi 13% obyvatel obětí trestného činu proti nim osobně. Jedná se o nárůst z předchozích let, i když je zhruba na stejné úrovni jako v roce 2005.

Švédská národní rada pro prevenci kriminality provedla dvě studie o osobách podezřelých z trestné činnosti pocházející z cizího prostředí, nejnovější v roce 2005. Studie ukazují, že většina osob podezřelých z trestné činnosti se narodila ve Švédsku dvěma rodičům. Studie také ukazují, že drtivá většina lidí ze zahraničí není podezřelá ze žádných zločinů.

Lidé ze zahraničního prostředí jsou podezřelí z trestných činů častěji než lidé ze švédského prostředí. Podle nejnovější studie jsou lidé ze zahraničí asi 2,5 krát pravděpodobněji podezřelí ze zločinů než lidé, kteří se narodili ve Švédsku, rodičům narozeným ve Švédsku. V pozdější studii výzkumníci na Stockholmské univerzitě ukázali, že hlavní rozdíl v kriminální činnosti mezi přistěhovalci a ostatními obyvateli byl způsoben rozdíly v sociálně-ekonomických podmínkách, ve kterých se vyvíjeli ve Švédsku. To znamená faktory jako příjmy rodičů a sociální okolnosti v oblasti, v níž každý jednotlivec vyrostl.

Švédské vládní agentury by nic nezískaly při zakrývání statistik a faktů. Usilují o otevřený a faktický dialog. Švédsko je otevřená společnost řízená zásadou přístupu veřejnosti k úředním dokumentům. To znamená, že členové veřejnosti, např. soukromí jednotlivci a zástupci médií mají právo na nahlédnutí a přístup k informacím o činnostech ústřední a místní správy.

Tvrzení: "Ve Švédsku existuje řada tzv."no-go zón", kde převládá zločinnost a gangy a kam se záchranné služby neodváží chodit."

Fakta: Ne. Ve zprávě zveřejněné v únoru 2016 švédský policejní úřad identifikoval 53 obydlených oblastí v celé zemi, které se stále více zhoršovaly zločinem, sociálním nepokojem a nejistotou. Tato místa byla nesprávně označena jako "no-go zóny". Je však pravda, že v některých z těchto oblastí se policie potýká s problémy při plnění svých povinností. Ale neplatí to, že policie se k nim nedostane nebo že se tam neuplatňují švédské zákony.

Příčiny problémů v těchto oblastech jsou složité a mnohostranné. Chcete-li tento trend zvrátit, je zapotřebí více iniciativ od celé společnosti, na všech úrovních.

Více zde: The Swedish police

Tvrzení: "Vysoká míra migrace znamená, že systém ve Švédsku je na pokraji kolapsu."

Fakta: Ne. Švédská ekonomika je silná. Přes vysoké náklady na přistěhovalectví zaznamenalo Švédsko v roce 2015 přebytek veřejných financí a prognózy naznačují, že přebytek by měl růst do roku 2020.

Kromě toho má Švédsko v posledních dvou letech jedno z nejvyšších temp růstu v Evropě. Nezaměstnanost mládeže značně klesla a je již na nejnižší úrovni po dobu 13 let a dlouhodobá nezaměstnanost (12 měsíců nebo déle) je v EU nejnižší.

Navíc Světové ekonomické fórum označilo Švédsko za jednu z nejlepších zemí v mnoha mezinárodních žebříčcích.

Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-sweden-beats-most-other-countries-at-just-about-everything/

Velký počet lidí hledal ochranu ve Švédsku. V roce 2015 tady žádalo o azyl téměř 163 000 lidí. Opatření, která následně přijala vláda, včetně kontrol dočasných dokladů a hraničních kontrol a nové dočasné azylové legislativy, vedly k tomu, že ve Švédsku nyní žádá o azyl méně osob.

Více zde: Swedish Migration Agency

Švédsko potřebuje přistěhovalectví, aby kompenzovalo pokles počtu narozených dětí.

Více zde: History of migration in Sweden

Tvrzení: "Muslimové budou brzy ve Švédsku většinou."

Fakta: Ne. Odhaduje se, že ve Švédsku je několik stovek tisíc lidí, jejichž kořeny jsou v převážně muslimských zemích. Ale tato čísla neříkají nic o tom, kolik jich vyznává víru či nikoliv.

Muslimské náboženské obce mají přibližně 140 000 členů. To je asi 1,5% populace Švédska. Největšími náboženskými společenstvími jsou Švédská církev, Letnicové hnutí a římsko-katolická církev. Ze švédských deseti milionů obyvatel je 6,2 milionů členů švédské církve.

Předsudky a negativní postoje vůči muslimům existují v mnoha oblastech společnosti. Zpráva zveřejněná veřejným ochráncem práv v oblasti rovného postavení v roce 2015 ukazuje, že islamofobie se projevuje hrozbami, násilím, slovním zneužíváním, mediálními útoky, obtěžováním ve školách, nevýhodnými možnostmi hledání zaměstnání a jinými způsoby.

Přeloženo ze zdroje: Facts about migration and crime in Sweden

De deur camp refugees (3973948297)