Česká republika je mafiánským státem

23.12.2019 16:58:38

Autor: Tomáš Herhorn

Seznam členů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Aneb - jak korupčníci, agenti StB či dokonce Kremlu, mafiáni a jejich šíbři už definitivně získali majoritu v "boji" pro(ti) korupci v ČR:

Ing. Andrej Babiš – předseda Rady, předseda vlády
Mgr. Marie Benešová – místopředsedkyně Rady, ministryně spravedlnosti
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – místopředsedkyně Rady, ministryně financí
Jan Hamáček – místopředseda Rady, ministr vnitra
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – místopředseda Rady, ministr zdravotnictví
Ing. Klára Dostálová – místopředsedkyně Rady, ministryně pro místní rozvoj
plk. JUDr. Jiří Mazánek – ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV
plk. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D. – ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
JUDr. Pavel Zeman – nejvyšší státní zástupce
Mgr. František Lukl, MPA – předseda Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová – předsedkyně Asociace krajů ČR
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident Hospodářské komory ČR
David Ondráčka, M.A. – ředitel Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Mgr. Pavel Franc – ředitel Frank Bold
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě
PhDr. Karel Škácha – Nadační fond proti korupci
Mgr. Marek Zelenka – Oživení
PharmDr. Lubomír Chudoba – prezident České lékárnické komory

Naše vládnoucí galerka 3 pro-ruských kartelů Agro-PPF-Lukoil státním převratem "Nečas" překvapivě velmi snadno tzv. "převzala stát" (armáda, policie, státní správa...) a právě dokončuje i převzetí SZ a justice, kde kvůli zbylé minoritní parlamentní opozici a ulici nebylo možno vyměnit zbylé ne-mafiánské SZ (za osoby dbalé nevydávání žádných relevantních důkazů o dotačních podvodech, korupci a praní špinavých peněz nové přeshraniční instituci veřejného EU žalobce, účinné od 2020).

Proto bylo převzetí, výměna a definitiva SZ realizována "na přání ulice" a Rada právě "realizuje":

"Návrh novely zákona o státním zastupitelství"
"Návrh novely zákona o soudech a soudcích"
"Novelu zákona o /zamezení/ svobodného přístupu k informacím"

Každému inteligentnějšímu člověku je snad už pochopitelné, že naše galerka neřídí pouze "převzatý" mafiánský stát, nýbrž i dotuje skrz různé fondy některé protikorupční neziskovky a advokátní kanceláře a jejich členové se pak logicky stávají předními aktivisty či vůdci "ulice". Ať už úmyslně nebo "v dobré víře" či naivitě.

Pochopitelně si platí i právnický "support" integrovaný do protikorupčních neziskovek a Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Ono by nám to "převzetí" státu uprostřed bezbřehého populismu (formou dočasného sypání tzv. "užitečným idiotům") a převzetí i zbylých ještě na mafii nezávislých médií (právě nyní prostřednictvím obměny členů RRTV a každodenními "údery šíbrů mafie z cca už 80% médií") je pochopitelně "nenápadně" postupně přebírána i veřejnoprávní ČT. Jiný osvědčený postup instalace simulované demokracie by asi ani nebyl možný. Frank Bold Society, Rekonstrukce státu- účastníci Rady Vlády ČR pro koordinace boje s korupcí.

V podstatě AB na jedné straně vytáhne peníze z fondů do svého " demokratického " centra.

Ti udělají požadavky na míru AB a koordinaci, státních pučistů - ten to schválí v médiích jakože "lid si to žádá". A rozkládá a rozkrádá v klidu stát a státní správu a občanskou demokratickou společnost souběžně.

Takže si je jistý, že nemá kdo se proti němu zvednout. Jen tou Letnou se veřejně prozradil - spěchají na ten zákon rychle, bojí se Evropského žalobce (od 2020). A Nadační fond proti korupci - další AB organizace a tam už i ??? MCH ??? (viz. původ či působení členů v některých těchto neziskovkách). A mít v protikorupčním fondu Randáka - tak to nejsme ve fondu, to je odstřelovací agentura.

A teď se tady s organizovaným zločinem jedná, jaké státní zástupce si přeje, k tomu už není slov.
Tohle je mafiánský stát !!
Koordinace boje = korupčníci.

Závěrem ve stručnosti už jen několik odkazů pro uvedené "dokreslení":

a) Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření:

https://korupce.cz/rada-vlady-projednala-aktualni-protikorupcni-opatreni-2/

b) Rekonstrukce státu – Rok druhý:
Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.05.2015
Částka: 756 359 Kč
Organizace: Frank Bold Society
https://osf.cz/cs/projekty/rekonstrukce-statu-rok-druhy

c) Přehled programů poskytujících finanční pomoc v rámci bilaterální spolupráce a EHP a Norských fondů období 2014 - 2021.

https://www.eeagrants.cz/cs/ehp-a-norske-fondy-2014-2021/programy

d) Janečkův protikorupční fond jako Babišova vlivová agentura
https://www.forum24.cz/janeckuv-protikorupcni-fond-jako-babisova-vlivova-agentura-2/

e) NPFK
http://www.nfpk.cz/glosatori

f) NFPK členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
http://www.nfpk.cz/aktuality/3454

g) Korupce - aktuality
https://korupce.cz/aktuality/

h) MS Benešová, její zákon o NSZ + "výběrové komise" + justice (vývěr soudců) mají díky ulici šanci si upravit zákony "na míru".
https://korupce.cz/

Dnes už tedy KONEČNĚ VŠICHNI VÍME, proč ta RYCHLOST a proč to hejtování hesel "za justici" pro schválení nového nesystémového ( korupčního) zákona o státním zastupitelství v ČR, Evropa jde po naší mafii.:

Naše postkomunistická mafie (česká, napojená na ruskou a italskou) brutálně a rychle mnoho let vykrádá státní rozpočet a EU dotace napříč vládnoucími politickými stranami. Na vyšším stupni státních zastupitelství a v naší ryze mafiánské justici REÁLNĚ už zřejmě neexistuje nikdo ve vyšší funkci, kdo by nebyl mafií dosazen či "zklientelizován" včetně příslušných státních a formálních institucí (Protikorupční rada státu dokonce vedená dnes AB, jeho lidé z RS, pro nástup AB aktivní Nadace proti korupci atd...) .

První evropskou žalobkyní se stane Rumunka Laura Kövesiová. Někdejší rumunská prokurátorka získá pravomoc stíhat zneužívání unijních dotací. Přeshraniční, dotační a další podvody sice už dnes vyšetřuje Evropský úřad OLAF, ten ale nemůže státům mluvit do případného trestního stíhání. Na vytvoření unijního žalobce se dohodlo 22 zemí včetně Česka, fungovat začne cca od 1.1.2020. Laura Kövesiová dříve vedla rumunský úřad pro boj proti korupci. Zahájila v něm vyšetřování cca 1000 vysoce postavených politiků, podnikatelů a soudců s vysokou (asi 90%) úspěšností a včetně bývalého premiéra.

Proto je třeba v ČR spěchat, žádný český orgán NIKDY NESMÍ vydat důkazy proti mafii ven z ČR do EU. V Rumunsku vládnoucí státní mafie dokonce proto přijala mimořádný zákon "ve zvláštním režimu schválení" na svoji ochranu před trestním stíháním. Jsme v ČR všichni svědky instalace simulované demokracie a definitivního konce právního státu v ČR "v přímém přenosu".

Přesně pro tohle bylo nutné sahat do soustavy státních zastupitelství v ČR a zrušit demokratickou pojistku? Nebylo. Implementace měla proběhnout na mnohem vyšší úrovni, stačilo jen nový evropský institut přiřadit, národní právo je primární. Tohle je důvod urychleně obsadit všechny státní zastupitelství svými lidmi přes nejasné složení výběrových komisí pro své lidi na svých postech, jen pro současnou mafii. Kauza Čapí hnízdo je zástupná. Pověřené evropské státní zástupce v ČR podchytit složením výběrových komisi, ještě bude mít mafie v ČR nutnost zabránit důkazům pro Evropského žalobce, ten může zažádat o součinnost jakékoliv státní zastupitelství. V případě ovládnutí národní soustavy státních zastupitelství mafií, bude situace pro EU obtížná, bude chybět součinnost, doklady, dokumenty, důkazy.

A co nám na to všechno dnes naši "aktivisté" radí ? Procházky a "kroky" do přírody pro zlepšení myšlenek... příležitostně si můžeme např. 16.11. či jindy zazvonit klíči nebo zazpívat hymnu někde na náměstí. Lukašenko ale má ještě 1 lepší radu z dlouhé praxe simulované demokracie Běloruska: "Pěstujte si sami doma zeleninu a běhejte pro zdraví aspoň okolo domu"...

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eppo/

Proč chceme "Právní stát" (lidsky čitelný text):

Lidem jsou ukradené nějaké -ismy. Jim je jedno, jestli je Babiš socialista nebo Okamura fašista. Od toho, komu hodí hlas, očekávají že bude řešit jejich problémy a jejich "jistoty". Vše začíná od práva a pokud neexistuje vymahatelnost práva a rovnost před zákonem, žádné jistoty nenastanou. A to nejen jistoty právní, ale ani ekonomické, sociální a kulturní.

Proto je důvod jasně pojmenovat příčinu tohoto stavu. Je nutné se plné zasadit o obnovení práva a pořádku platného stejně pro všechny, dokonce i pro Babiše. Protože je to základ pro řešení masivních sociálních problémů. Bez právního základu, bez spolehlivosti vědomí, že vždy existuje nějaký mantinel, zábrana, hrana, která omezuje "hrací plán", je velmi obtížné zodpovědně plánovat a pracovat na změnách.

Pokud budou existovat nedotknutelní a nekritizovatelní, dříve či později se každý entuziasmus zlomí a také dobré a smysluplné aktivity uváznou a zretardují do původního stavu.

Je to však nejen nedobytnost práva a obviňování výkonné složky státu, ale v první řadě je to justiční selhání. Existence soudní mafie, která vytváří právní nekritizovatelnosť a nedotknutelnost elity, destabilizuje systém práva, podrývá víru lidí v autoritu státu, a jistotu, že se dovolají spravedlnosti.

Zemanovsko-babišovská justice zděděná z doby Husáka a pak divoké Klausovo a Zemanovo privatizace, zkorumpovaná až do morku kostí, zajímající se jen o benefity z vyhraných soudních sporů, nenažraná, která stále nemá dost, přecpaná rodinnými příbuznými, kamarády a přáteli si kryje navzájem záda a zneužívá nezávislost justice na to, aby okrádala daňové poplatníky. Vedle toho ochraňuje korupční kolotoč oligarchů, stranických a vládních představitelů.

Zde nepomůže ani výkonná mlátička policie, která "léčí" jen symptomy společenských selhání někde na ulicích či v osadách. Kořeny choroby jsou hlubší a hlavně na jiném místě.

Tak často zlehčované slovo "jistota" má přece jen více rozměrů. Jistota nepředstavuje jen statický stav, kdy člověk pasivně čeká, co mu vrchnost zařídí. Je to i jistota právních norem, vynucování práva, stanovení hranice, za jejíž překročení nedostanete "žlutou kartu" ale rovnou železné náramky. Bez pardonu. A toto v ČR prostě chybí. Vláda dělá sociální a ekonomickou politiku, která je v konečném důsledku kontraproduktivní a ničí jistoty lidí, snižuje jejich reálnou životní úroveň a nemyslí na budoucnost (konkurenceschopnost, vzdělanost, důchody atd...).

Jistoty podnikatelů a živnostníků, kteří jsou jediným reálným zdrojem rozpočtu, se hroutí pod nenávistným útokem vládní koalice včele s ANO a za podpory komunistů na střední a malé podnikání. Členové vládnoucí a justiční mafie beztrestně drancují stát a je pravda, že v jejich podání Jistota nabývá příchuť velmi kvalitního pětihvězdičkového Tokajského. Jejich jistota, že mohou, že jim nic nehrozí, výsměch, se kterým se dívají občanům do očí a nadutě demonstrují svoji nedotknutelnost, vede k rozdělování, úpadku a radikalizaci společnosti.

Jednoduchý člověk utrápený nejistotou slyší v TV z úst vrcholných politiků a soudců, kteří sami jsou součástí mafiánských struktur a propracovali se jimi často až do matadorských funkcí vládnoucí a justiční galerky, jen dávno přežitý vypláchnutý balast řešení, kterým nikdo nevěří, od osob, které měly často sedět v útulné, mřížemi zkrášlené komůrce.

Ti, kteří namísto řešení špatného stavu, korupce a justiční mafie naopak popravují posly těchto zpráv, mohou být opravdu hrdí !!!

Zrušení (justiční..) definitivy - obhajoba pozice (soudce..). + 70 kauz mafie & privatizace VK (na konci). Zrušení definitivy = v ČR stále spíše jako právní komix. Nicméně věci ještě před rokem na Slovensku či dnes v ČR naprosto nemyslitelné - se na Slovensku veřejně diskutují (komise + lustrace justiční mafie). Už pár let o tom (byť sporadicky) píšu:

ZRUŠENÍ (JUSTIČNÍ..) DEFINITIVY - OBHAJOBA POZICE (SOUDCE..). + Cca 70+ příkladů mafiánského státu pod článkem na Pražské kavárně. PRÁVNÍ STÁT = základní a nutná podmínka pro:
a) reálnou demokracii (defektní může brzy skončit simulovanou)
b) integritu a vymahatelnost vztahů (nemáme)
c) západní prosperitu (máme rostoucí skluz)
("Úvahy z pohledu vysoce frustrované laické veřejnosti:")
Nic extra složitého na obnově ČR jako PRÁVNÍHO STÁTU po 40 +30 letech ryze MAFIÁNSKÉHO KORUPČNÍHO STÁTU laik asi nevidí - od 1989 už 30 let zde zcela chybí VŮLE + ODVAHA vyčistit neskutečně MOCNOU a beztrestnou "rudou mafiánskou líheň" (SZ a zejména justici):
a) Zrušení justiční definitivy,
b) Jmenování komise (způsobem nezávisle na politických stranách, médiích v rukou mafie a státu, např. referendem z odborníků či náhodným výběrem z laiků atp.),
c) Obhajoba justiční pozice soudce každých 7-10 let.

Lustrace zejména problematických soudců jejich konfrontací s novým Rejstříkem jejich zpravidla opakovaných justičních "pochybení" (podle šablony a za určitý registrační poplatek občany vložených pouze skutečně seriózních kauz zejména nejvíce "brutální", zjevně úmyslné a opakované justiční zvůle či korupce). Dnešní kárná řízení jsou směšný a převážně formální institut a těch pár už "realizovaných" trestních řízení obvykle s pochybením orgánů či soudu či s velmi pofidérním výsledkem ještě nikdy neřešilo skutečné vysoko postavené matadory mafie a jejich klientelistické korupční sítě v politice, na soudech a mezi soudy a orgány a ďáblovými advokáty (privatizační, tunelážní, státní a EU penězovody, lobbistická, exekutorská a kriminální mafie = obvykle příbuzní aktivních justičních činovníků či jejich bývalí KSČ-StB kolegové, spolužáci a i dnes stále každodenní a nejlepší přátelé od sportu či kafe/piva).

Hlavním účelem je se zbavit justiční mafie, která 30 let zajišťuje beztrestnost + mafiánský korupční stát na dalších XXX let. Stav ČR, kdy soudit 1x za 30 let 1 velkého mafiána "podle práva" zatím marně vymáhalo 250.000 lidí na Letné + soudí se tu 1x za 1 dekádu 1 neoblíbený masochista jen pro lid-média (Smetka - Stehlík - Rath + ??? pro 4. dekádu), není udržitelný.

Normální 1 občan (či stát) se práva proti MAFII za 10-15-20 let nedomůže a závazná usnesení EU soudů česká justiční mafie zpravidla nerespektuje. Vysoká objasněnost drobné pouliční kriminality leda napraví sumární statistiky o velmi dobré kondici justice.

Už 30 let je bohužel zajištěna "téměř" absolutní beztrestnost Husákovo pologramotných či mafiánských klientelistických státních zástupců a zejména soudců (po divoké privatizaci "devadesátek" a po "zametání tunelů dvoutisícovek" s téměř 100% integrací pravděpodobně většiny českých soudců v mafii a zejména u vyšších funkcí a stupňů).

V Rumunsku je podle veřejného EU žalobce (prokurátorka Laura) průměrná doba klientelizace 1 mladého poctivého soudce do justiční mafie asi 6 měsíců. V SR a ČR je doba stejná, o něco delší či kratší ? Z pohledu standardních západních Právních států EU je však absolutní nezávislost soudců a justiční definitiva samozřejmost - což je v naprostém pořádku. Ovšem v poměrech ryze mafiánského bývalého "Ostblocku" je justiční definitiva skoro něco jako atomová bomba v rukou galerky z Alcatrazu při útoku na Právní stát a dnes zaručuje nevymahatelnost práva občanů a státu proti mafii, nedůvěru lidí ke státu, blokuje kýženou iniciativu občanů a tudíž západní prosperitu. Má tento absolutní rozpor vůbec nějaké řešení ?

Než se česká justice dostane na úroveň německé nebo rakouské či dánské (tj. nesimulované Právní státy bez defektní demokracie), mohlo by to "přirozenou generační výměnou" trvat desítky či 100+ let. Slavný hlavní norimberský žalobce Benjamin Ferencz chtěl po válce zakotvit jako právník v NY, ale kvůli absolutní soudní korupci v NY se musel vrátit praktikovat do západní Evropy (ani téměř 200 let demokratické praxe v některých státech USA na potlačení justiční mafie bohužel nestačilo, dnes je situace už výrazně lepší) a zasloužil se tak o založení Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Posledním velmi vážným "argumentem" pro odchod některých justičních matadorů je obrovská odborná negramotnost a zanedbanost mnoha zejména ještě Husákovo matadorů justice (naposledy někteří z nich možná viděli legislativu na škole za Husáka). V dalším kole odborně zvážit úpravu nabubřelé a často bohužel pro beztrestnost mafie upravené a navíc zastaralé KSČ-kontinuální-legislativy (dle např. funkční moderní rakouské). Soudci aplikují "libovolný výklad" a jednotlivé stupně zpravidla navzájem opačný (obvykle podle potřeb klientů z bonitní mafie) a legislativou se často neřídí.

Bohužel ani Havel 1989+ neměl sílu vzdorovat mohutnému troubení cca 2000-3000 "CTIHODNÝCH" z Husákovo rudé líhně a jejich "brilantní" argumentaci cca 100 účelových důvodů pro zachování KSČ kontinuity (legislativy + koryt soudců z rudé líhně) - kde několik % soudců je inteligentních a argumentačně schopných při obhajobě zejména vlastního koryta.

Více jak 30 případů Miloše Zemana:

----------------------------

Miloš Zeman je v rámci našich dějin nejvýraznější tragikomickou politickou figurkou, se kterou se pojí celá řada kauz, skandálů, trapasů nebo výroků, jež by žádný důstojný prezident demokratické země neustál. Fakt, že Zeman důstojným prezidentem už dávno není, a i ten fakt, že vhodným prezidentem asi nikdy nebyl, se pokusí dokázat následujících více jak 30 případů Miloše Zemana.

- Členství v KSČ. Podle dostupných informací byl členem KSČ v letech 1968–1970. Odpustit se může naivita lidí, kteří byli členy KSČ před rokem 1968; každý, kdo však své členství původně myslel v dobrém, po okupaci prozřel a ze strany vystoupil. Zeman se naopak v tomto roce přidal ke komunistům a setrval u nich ještě dva roky po okupaci. Z KSČ ho sice vykopli právě za nesouhlas s okupací, ale vzhledem k tomu, že stranu neopustil dobrovolně, pak pro něj sovětská okupace asi tak zásadní problém nebyla.

- Opoziční smlouva. Tu Zeman uzavřel spolu s Václavem Klausem a dodnes je politology kritizována a spojována s celou řadou kauz, jako je např. výstavba dálnice D47 nebo nákup letounů Gripen.

- Privatizace Unipetrolu. Zemanova vláda Unipetrol i navzdory doporučení privatizační komise přiklepla Babišově Agrofertu. Zakázku měla získat britská společnost Rotch Energy, která nabídla o celých 83 milionů eur víc.

- Alkohol. Úroveň Zemanovy závislosti na "chlastu", kterou se proslavil už jako předseda vlády a provází ho po celý jeho veřejný život, na Vysočině v době, kdy byl Zeman mimo politické dění, očividně značně roste, a dnes není výjimkou, že se i jako prezident objevuje na veřejnosti v znatelně "nameten", což rozhodně nevrhá dobré světlo na výkon jeho úřadu. Lidově řečeno Zeman chlastal, chlastá a ještě nějaký čas zřejmě chlastat bude. S tímto bodem je spojen například jeho skandál, kdy se objevil na "mol" dokonce i u korunovačních klenotů. Svůj opilecký a vrávoravý stav tehdy svedl na virózu, ale kritický obrázek o tom, jak to ve skutečnosti bylo, si může každý udělat z videozáznamu (níže) sám.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1311309372404639&id=100005767657545

- Východ. Jeho poklonkování a pozitivní vztah s východními zeměmi a obecně ideologický příklon k Rusku a Číně je patrně jeden z nejzásadnějších a také nejnebezpečnějších problémů Miloše Zemana ve funkci prezidenta. Podle Milana Šarapatky, který se Zemanem dříve spolupracoval a poskytl nám rozhovor Na barovce, se Zeman začal k východu přiklánět až po sedmiletém pasivním období, kdy byl mimo aktivní politiku. Podle Šarapatky je to mj. důsledkem toho, že Zemanova kampaň byla placena z ruských zdrojů (což tvrdí třeba i The Telegraph, jak bude řečeno dále). Často jsme pak svědky tomu, že Zeman působí jako hlavní tlampač ruských dezinformací, potažmo Putinovi vůle.

- Nestabilita názorů. Vzhledem k tomu, že Zeman je alkoholik, velmi často obrací a mění názory patrně podle toho, jak se mu to hodí a jak se cítí. Například v roce 2011, když Andrej Babiš vstupoval do politiky, Zeman řekl, že Babiš je značně nevěrohodný (především v reakci na privatizaci Unipetrolu, z níž Babiš později vycouval), vloni spolu přitom začali poměrně úzce spolupracovat a Zeman se Babiše začal prakticky ve všech jeho kauzách zastávat. Změnit názor je v pořádku, ale Zeman tak většinou činí očividně pro své zájmy; o tom ještě bude řeč např. v souvislosti s milostí pro Jiřího Kajínka.

- Neschopnost uznat pravdu. Příkladem budiž kauza Hitler je gentleman, což měl být údajně název článku, který měl napsat novinář Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost. Historici se proti tomu ohradili a řekli, že žádný takový článek neexistuje. Zeman pověřil své lidi, aby článek našli, to ale se nepodařilo; Zeman se za výrok neomluvil a neuznal svůj omyl, na existenci článku stále trvá.

- Mezinárodní renomé. Po jeho zvolení prezidentem ho kritizovala velká zahraniční média jako francouzský Le Monde, německý Die Welt, britská BBC či rakouský Kurier. Deníky o něm psaly jako o hulvátském levicovém populistovi, britský server The Telegraph dokonce uvedl, že jeho kampaň sponzoroval ruský Lukoil a to, především ze snahy ruské expanze na západ.

- Kontroverze volby. Po prezidentské volbě Nejvyšší správní soud konstatoval ve své zprávě o neplatnosti hlasů, že Zeman jednal protizákonně, když se dopustil několika lží na adresu protikandidáta Karla Schwarzenberga.

- Lži, lži a lži. Na předchozí bod navazují další Zemanovy lživé výroky, kterými se nezdráhá ohánět, vždy samozřejmě ve svůj prospěch. Házení špíny na své soupeře či novináře je pro Zemana již sportem, často se i odkazuje na zdroje, které se posléze od citátů distancují. Například jeho tvrzení, že europoslanec Bernd Posselt podpořil ve volbě Karla Schwarzenberga, podložil Britskými listy. Ty se však od výroku distancovaly a tvrdí, že toto jméno na jejich webu zaznělo naposledy v květnu 2012 v souvislosti s něčím úplně jiným. Dalších lživých výroků se dá u Zemana dohledat obrovské množství a přichází z jeho úst téměř s železnou pravidelností. Nedávno byl ze svých lživých výroků usvědčeni dokonce i před soudem.

- Úřednická vláda. Jmenování vlády Zemanova přítele Jiřího Rusnoka bylo považováno za kontroverzní, především proto, že vládní koalice, která se opírala o většinu 101 hlasů ve sněmovně, navrhovala na premiérský post Miroslavu Němcovou. To Zeman nevyslyšel a jmenoval Rusnokovu vládu, pro což tenkrát neměl jediný obhajitelný důvod.

- Lánský puč. Pozvání trojice Hašek/Tejc/Škromach z ČSSD do Lán, kdy byl opomenut regulérní předseda strany Bohuslav Sobotka; dnes se o této schůzce mluví jako o pokusu o puč ve vedení ČSSD. Jaká byla role Miloše Zemana, není jasné, ale pozvání vedení vítězné strany a přitom opomenutí hlavního představitele působí přinejmenším zvláštně.

- Na jednom pódiu s Konvičkou. V listopadu 2015, při výročí Sametové revoluce, vystoupil Zeman na jednom pódiu s předsedou extremistické strany Blok proti islámu Martinem Konvičkou. Zeman později uvedl, že Konvičku neznal, což ovšem odporuje jeho výroku z června toho roku, kdy Konvičkovi otevřeně vyjadřoval podporu.

- Krym. Zemanovy výroky proti sankcím EU vůči Rusku za anexi Krymu, kdy se Zeman Ruska výrazně zastával a schytal za to poté ostrou kritiku od senátu.

- Jmenování a vyznamenání. Zeman nejmenoval navrhovaného literárního historika Martina C. Putnu profesorem, přestože ten splnil všechna kritéria. Stalo se tak pravděpodobně proto, že se tento pedagog proti Zemanovi vymezoval a byl jeho častým kritikem. Podobných politicky motivovaných kroků, co se jmenování a vyznamenání lidí týče, existuje víc; s kritikou se setkalo např. i vyznamenání Zemanova blízkého přítele Františka Ringo Čecha. Nejslavnějším se ale stalo Zemanovo odmítnutí vyznamenat Jiřího Bradyho, který prošel dvěma koncentračními tábory a jehož vyznamenání bylo sněmovnou navrženo již v letech 2013 a 2014. Nevyznamenání vzbudilo v médiích a ve veřejném životě intenzivní reakce a v návaznosti na něj (a další Zemanovo chování obecně) byla uspořádána demonstrace na Staroměstském náměstí, kde se sešly desítky tisíc lidí a na pódiu veřejně vystoupili např. pan Brady, Michal Horáček, Petr Pithart a další.

- Vládní krize. Humorná a zároveň smutná byla i Zemanova show, kterou předvedl v souvislosti s podáním demise premiéra Bohuslava Sobotky, kdy Zeman nechal připravit Pražský hrad na akt podání demise, přestože Sobotka přijel o vládní krizi pouze diskutovat. Sobotka přesto pronesl řeč a Zeman během proslovu odešel ze sálu. S touto akcí je spojeno také proslulé Zemanovo nevhodné chování, kdy holí ukazoval Sobotkovi, kam má jít, a říkal mu, jak si má natočit mikrofon.

- Ústavní žaloba. Zeman také čelil hrozbě ústavní žaloby, když mu dlouho trvalo odvolat tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, jehož odvolání navrhl premiér Sobotka a které měl Zeman povinnost učinit v co nejkratší možné době. Předseda Senátu Milan Štěch byl připraven žalobu podat, k odvolání Babiše nakonec ale došlo.

- Pozdní příjezd. Zeman přiletěl na pohřeb bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče se zpožděním. Mluvčí Zemana Jiří Ovčáček to zdůvodnil špatným počasím a chybou letových dispečerů, tyto důvody ale byly vyvráceny. Abychom byli fér, bývalý reportér komunistického plátku Haló Noviny Ovčáček se později za svá slova omluvil.

- Prohlášení čtyř. Dne 18. října 2016 se stal Zeman zcela nepochopitelně (zjevně tak jednal pod vlivem nějakých neznámých psychotropních látek) jedním ze čtyř signatářů prohlášení o územní celistvosti Číny, kterým nejvyšší představitelé země reagovali na návštěvu dalajlamy v Česku. Toto prohlášení bylo ostře kritizováno veřejností, s dalajlamou se v reakci na něj sešlo asi padesát zákonodárců. Na protest byly vyvěšeny tibetské vlajky, prohlášení kritizovala i řada nevládních organizací. Vymezily se proti němu i takové osobnosti jako Karel Schwarzenberg či Pavel Rychetský. Podle politického komentátora Martina Fendrycha bylo prohlášení důsledkem odklonu od demokracie a ochrany lidských práv.

- Jiří Kajínek. Kontroverzní byla také milost pro nejslavnějšího vězně v Česku, odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, kterou Zeman udělil i navzdory tomu, že se při nástupu do prezidentského úřadu vzdal práva udělovat milosti a řekl, že tak učiní pouze ve zcela výjimečných případech a čistě ze zdravotních důvodů. Ještě v únoru roku 2016 Zeman řekl, že „Jiří Kajínek není dlouhodobě a vážně nemocný, takže mu milost neudělím.“ Podle názorů mnohých byla milost udělena proto, aby byla odvedena pozornost od vládní krize, která v té době hýbala republikou.

- Kampaň. Zneužívání prezidentského úřadu ve prospěch své kampaně je dalším z témat, která se v době před volbami řešila. Miloš Zeman za krajské peníze navštěvoval pravidelně všechny kraje a besedoval při nich s občany. Vedou se spory o to, zda jsou tyto Zemanovy návštěvy součástí předvolební kampaně nebo nikoli, jisté ovšem je, že Zeman na základě těchto návštěv mohl na svou stranu získávat řadu příznivců, a tak se o jistý druh kampaně v každém případě jednalo.

- Vulgarity. V roce 2014 Zeman použil v Českém rozhlasu v pořadu Hovory z Lán několik vulgárních výrazů na adresu ruské skupiny Pussy Riot. Za projev sklidil kritiku od mnoha politiků i od veřejnosti, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obdržela několik stovek stížností. A nebyly to zdaleka jediné vulgární výrazy, které veřejně použil, dohledat se jich dá celá řada, a to i na konto vlády Bohuslava Sobotky (navzdory tomu že Zeman dříve tvrdil, že se nikdy nebude veřejně stavět proti vládě).

- Spolupracovníci. Velmi často kritizován je okruh Zemanových blízkých spolupracovníků. Miroslav Šlouf byl představitelem KSČ v letech 1975–1991, Jiří Ovčáček je velmi kontroverzním mluvčím, který se pravidelně a nevybíravě opírá do Zemanových kritiků, dále Martin Nejedlý, poradce Miloše Zemana, u nějž jsou kritizovány jeho pravděpodobné vazby na Rusko, či Vratislav Mynář, který nemá bezpečnostní prověrku, jíž Zeman podmínil působení na Hradě.

- Mezinárodní kritika. Zeman také celkem pravidelně sklízí kritiku ze zahraničí. Organizace Human Rights Watch zabývající se lidskými právy Zemana kritizovala za šíření nevědomosti a paniky, ruské dezinformace, Rada Evropy o něm řekla, že je islamofob, šéf socialistické frakce v Evropském parlamentu kritizoval Zemana za „ostudná a pomatená prohlášení“ v souvislosti s evropskou migrační krizí.

- Nesplněné sliby. Zeman například tvrdil, že si na Hrad vezme jen jednoho tajemníka a řidiče. Nakonec si tam s sebou přivedl takové osoby jako vedoucího analytického odboru (Radek Augustin), ředitele sekretariátu (Jaroslav Hlinovský), poradce pro energetiku (Martin Nejedlý, o němž už byla řeč), ředitel bezpečnostního odboru (Jan Fulík), ředitel zahraničního odboru (Hynek Kmoníček) a řadu dalších.

- Financování. Už při prezidentské kampani Zeman tvrdil, že na kampaň – bude-li nějaká zapotřebí – bude potřebovat jen dva až tři miliony korun. Celkové náklady na kampaň nakonec představovaly 37 260 000 korun. Nemluvě o tom, že financování jeho kampaně se setkávalo s řadou pochybností, a to jak v souvislosti s transparentností účtu, tak v souvislosti s údajným ruským financováním nejen od firmy Lukoil (z čehož Zemana, jak už bylo řečeno, obvinil mj. britský deník The Telegraph).

- Kritika protikandidátů. V roce 2012, ještě před oficiální volební kampaní, Zeman řekl, že se zavázal, že nebude kritizovat žádného protikandidáta. Opakovaně však, jak už bylo také řečeno, útočil na Karla Schwarzenberga, a neváhal k tomu využívat i lživá a nepodložená obvinění. V současnosti se občas objevuje kritika z úst mluvčího Ovčáčka na protikandidáty do příští prezidentské volby, např. na Michala Horáčka či Jiřího Drahoše.

- Výroky. Co se týče kontroverzních a odsouzeníhodných výroků, Zeman např. řekl při návštěvě Číny, že se tam „přijel učit, jak stabilizovat naší společnost“. Tento výrok vzbudil rozruch především proto, že v Číně vládne komunistický režim ne nepodobný tomu, který vládl téměř čtyřicet let v Československu. Dále Zeman řekl třeba to, že je rád, že se mu podařilo dosáhnout osobní chemie s ruským (Putin) i čínským prezidentem (Ťin-pching) a že bude rád, podaří-li se to i s tím americkým (Trump). Hovoří tak o osobní chemii se třemi velmi kontroverzními postavami současné světové politiky, z nichž dvě jsou hlavami nedemokratických režimů a třetí tyto režimy vesměs podporuje. Na adresu novinářů řekl, že „jsou pitomci, hnůj a fekálie“. Později s Putinem vtipkovali, že by se novináři měli likvidovat. V neposlední řadě Zeman také prohlásil, že nevěří, že existují umírnění a radikální muslimové. Tím v podstatě stigmatizoval všechny muslimy a zaškatulkoval je mezi nebezpečné teroristy. Umírněný muslim je podle Zemana protimluv.

- Zdravotní stav. A to jak somatický, tak psychický. Jako silný kuřák a ochlasta má očividně celou řadu zdravotních potíží, které ho mohou při jeho věku výrazně ovlivňovat při výkonu funkce. Především ale zcela očividně začíná měnit svou osobnost; i zde existuje přímá úměra se zvyšujícím se věkem a je zřejmé, že Zeman se stává čím dál nekompetentnějším k výkonu kterékoliv veřejné funkce, natož funkce nejvyššího představitele státu, který zastupuje republiku na mezinárodní úrovni.

- Nezpůsobilost výkonu funkce. Ne posledním zmíněným důvodem je fakt, že v současnosti zde existuje důvodné podezření, že Zeman není způsobilý výkonu funkce prezidenta republiky. Zeman se již nedokáže ba ani normálně tvářit, vyjadřovat a chovat se důstojně či seriózně, bez arogance, vulgarit a urážek oponentů, nebo zkrátka bez priorit k prosazování vlastních zájmů. Mezi jeho neduhy patří silný alkoholismus, který výrazně negativně ovlivňuje jeho kritické myšlení a snižuje soudnost. Tento aspekt může být především příčinou ohrožení národní bezpečnosti a národních zájmů. Pojďme ale dále.

- Účelový prodej 49% MUS za 0.6mld v reálné hodnotě 12-20 mld prázdné a vlastnicky anonymizované skořápce vytvořené skupinou KGB Fribourg offshore (skupina původně založená Gorbačevem pro loďařské joint-venture a zdroj valut bohužel hrubě zneužitá po pádu komunismu Jelcinovo KGB a StB oligarchy, ministry i desítkami českých podnikatelů ve stylu "Panama Papers" k vytunelování Ruska i Česka - m.j. Abramovič, Berezovský, ruští ministři, Zemanova MUS, Plzeňské turbíny, SČ Uhelná, Distribuční plynárny, mnohé IT a strojírenské společnosti atd.) ve Fribourgu pro manažery MUS k vytunelování, Fribourg obžaloba 270 stran s největší mezinárodní ostudou pro ČR v historii byla médii v rukou mafie doma potlačena, manažeři museli být odsouzeni v PRÁVNÍM STÁTĚ = ve Švýcarsku, v ČR velké zametání důkazů i svědků i zablokování přihlášení se ČR aspoň jako poškozené do tr. řízení k náhradě pro nás vyčleněné škody cca 6mld a finálně odstoupení nečinného zametače VSZ Grygárka 2012, známého i z jiných kauz, přičemž ostatní jeho kolegové a mafiánské struktury v ryze klientelistických a korupčních OČVTŘ a justici původem z "rudé líhně" a z "divokých devadesátek" zůstaly dodnes a bez větší změny ve funkcích.

- Privatizace plynárenství zakončená 2001/2002 vládou Miloše Zemana - ČSSD s akciemi pro "mlčenlivé spolupracující vedení plynáren" a podle nich údajně také 11mld pro 11 ministrů jeho vlády a premiéra formou akcií na doručitele bezpečně před OČVTŘ na Kajmany.

- Akce Bamberg.

- Akce Olovo.

- Zjevná součinnost Miloše Zemana s jeho poradci při justičním ovlivňování rozsudků (justiční lobbing) a spolupráce poradců Zemana a Přátel Ruska na dalších tunelovacích kauzách v kanálu MUS výše zmíněné skupiny KGB Fribourg offshore, kde jeho poradci figurují jako auditoři a likvidátoři dalších do zahraničí vytunelovaných firem se škodami velkého rozsahu ve spolupráci na SoD se známými vylustrovanými StB prokurátory, dnes ďáblovo advokáty a jejich klienty, pro které se lidově stručně používá označení ===="MAFIE"====.

- Prodej ruského dluhu ruským firmám za 24% nominální hodnoty.
https://www.facebook.com/groups/763727197377659/permalink/782583772158668/

- Mocensko-obchodní fúze s Babišem...atd...

Zdroj: FORUM24, Tomáš Herhorn a Miroslav Novák

---------------------------------

Horší než hrůza. V ČR identický mafiánský stát. Česká mafie ovládá stát, vlastní média, skrz protikorupční neziskovky placené ze zahraničních fondů šikovně a logicky ovládá i opozici = ulici. Jak slovenské vedení státu plánuje vraždy a korupci. Mafiánský stát = policie, prokuratura, soudy, vládnoucí strany, ruská a italská mafie. Slovensko je na pokraji revoluce. Nové nahrávky - co je důležité.

https://www.youtube.com/watch?v=N5aZyQrCk6I&fbclid=IwAR3ZgN9KQqJJEpnCAIIoZCMP_8AWp6nbRVn119gkjlRxPiD_TwmDPEuLzFc

GORILA - Slováci měli štěstí - 1 člověk od SIS šel "proti celému mafiánskému státnímu a justičnímu systému".

Jinak by dodnes všichni Slováci (podobně jako většina Čechů) někde na jejich náměstích freneticky hejtovali za podporu FICA a "za naši křišťálově čistou justici" pro odstranění posledních drobných chybek Právního státu (o kterých FICO 10 let denně mluvil v médiích - jak už už bude ráj a všichni mu to žrali - jako to žerou Češi) a jejich aktivisté by zcela jistě lidem doporučovali "chodit na procházky a zlepšovat si sami charakter a za pár desítek let bude určitě lépe - naděje zlátne". Vivat gorile … A slovenský dav by určite dodnes hejtoval cca: "Vivat náš krištáľovo čistý FICO", "Vivat naša čistá justície", "naša nádej zlatne" pri nejakých tých drobných pseudo-kauzách mafie na ich slovenskej ceste k ruskej simulovanej demokracie.

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/peter-holubek-muz-ktery-nahral-odposlechy-v-kauze-gorila/

"Hybatelé" z Prognosťáku (v čas. Přítomnost)

http://www.pritomnost.cz/2019/09/20/hybatele-z-prognostaku/

Přednáška EU prokurátorky Laury Kövesiové pro Slováky 2015 s návodem na transformaci Mafiánského korupčního státu na Právní stát dle zkušeností Rumunska.

https://www.youtube.com/watch?v=Kc5SLoJ-cV4

ČR = Bezprávní, mafiánskou galerkou převzatý a rozkrádaný stát, RF podporuje AB na funkci presidenta.

Rusko podporuje nejsilnějšího presidentského kandidáta AB, ten na návštěvě Lán prý již konzultoval úpravy interiérů. Rovněž tak měla proběhnout i předběžná dohoda o rozdělení vládních rezortů příští vlády (Agro PPF Lukoil). Bohužel vše naráží na politickou a podnikatelskou neschopnost Nejedlý & spol. při "dotahování" prosazování zájmů RF (skrz ruskou ambasádu) a to je důvodem, proč po státním převratu "Nečas" politickou scénu ovládl pragmatický a vše "dotahovat" schopný StB management Agra (gangy násilně přebírající firmy, likvidační, volební a PR mafiánské bandy - skrytá tvář AB za maskou mesiášského lidumila), Agro zpočátku nebylo RF preferováno do čela moci & vlády. Bohužel bez Agro-AB by převrat a převzetí státu proruskou mafií možné nebylo, navíc i bankovní (dlužní, úvěrová) situace Agra tehdy nutně vyžadovala "státní a dotační záruky" pro zdárný rozvoj Agro podnikání. A "ruka ruku myje". S neutralizací opozice a ulice převzetí státu mafií proběhlo až překvapivě snadno.

Meritum věci = ČR = Bezprávní, mafiánskou galerkou převzatý a rozkrádaný stát (máme Simulovaný Právní stát horší než Slovensko/Gorila, "zabukovaný" CZ justiční mafií z rudé líhně, čímž se rozpadl CZ systém a jeho kontrolní mechanismus. Justiční mafie je společně INTENZÍVNĚ podporovaná jak vládou AB/MZ ve většině médií - tak snad ještě intenzívněji od MCH/RS/ulice naprosto nesmyslnými hesly typu: "za naši /ryze mafiánskou/ justici" + "za naše /mafiánské kriminální/ státní zástupce" - tím je namísto operace státem živeného nádoru rakoviny podporován super-rychlý růst METASTÁZ, dodnes mafie už "převzala" asi 3/4 institucí + orgánů státu.

Privatizační a vládnoucí StB postkomunistická mafie je navíc propojena se slovenskou Gorilou (Haščákovi z Penty bezpečnostní aparát zajišťuje gen. StB Lorenc, úkolují prokuraturu, justici, policii a vrcholné politiky typu Fico & spol., které dotuje AB).

Simulovaná demokracie je jediné možné východisko BEZTRESTNOSTI = majetku = moci = vlády MAFIE a logicky nevyhnutelně následuje 2021-25 (mafiánský kartel Agro-AB-ANO + PPF-VK-Trikolóra + Lukoil-Hrad). Budoucí ústavní většina ANO + Trikolora + KSČM + ČSSD + SPD + možný nástup AB do role prezidenta.

Podle posledních 10/2019 informací z kuloárů mafie by navíc VK měl být premiér (asi chtějí sloučit po volbách Trikolóra + ODS), to znamená, že PPF a Agrofert vyrovnají síly a mají tím pádem ovládnout PS ČR, pod Trikolóru má přejít členstvo SPD a Piráti by měli jít do Vlády ČR (kde ANO nebude už mít většinu a Babiš už nebude premiér), chtějí přijmout zákon, kde se nebudou financovat malé strany. Takže moc prostoru už demokratickým stranám nezbývá, jestli vůbec nějaký. KAN by se tak mělo spojit s TOP, KDU, STAN. V kuloárech mafie se mluví už jen o absolutním vytěžení moci a vysáti všeho, co půjde.

Jaký je důvod zavádění MCH/RS od naprosto jasného POJMENOVÁNÍ STAVU (Slovákům nebo Rumunům to žádný problém nedělá). Vždyť bez pojmenování reálného stavu nelze navrhovat smysluplné ŘEŠENÍ. Proč jsme uklidňováni a zaváděni "bokem" např. k podpoře mafiánské justice (a státních zástupců) - kteří díky klientelismu a korupci (nepotrestání zločinů privatizace, tuneláže, podvodů, pumpáže bank, drancáže státních penězovodů a EU dotací) zajišťují nefunkčnost a další rozvrat Právního státu a demokracie ? Každý (samostatně myslící člověk) má možnost si porovnat propastný rozdíl Slovensko = jasné pojmenování reálného stavu + řešení.

Rámcový přehled hrozivého působení VK na dnešní stav ČR:

Až se po pečlivém přečtení (vč. odkazů) ev. naposledy vyzvracíte (ev. vyprázdníte nějak jinak), pak se možná zamyslete, kde jsme DNES mohli být, pokud by se přeskočila Andropovova (rozhodnutím vlády ČSSR 10/1983) KGB-based (majetek = moc = vláda "na věčné časy" po ev. transformaci stagnující ekonomické platformy) Klausova etapa privatizace "DO ČESKÝCH RUKOU" = cca 300 Prognostiky vybraných kádrů KSČ StB KGB - kriminálních tunel matadorů, kde bohužel nikdo nebyl Baťa, Kolben ani Škoda a po vytunelování fabrik a rozprodeji vybavení "na stojáka" a vypumpování úvěrového "nášupu" cca 1000 mld z bank (reálně na osobní využití, malou privatizaci, obří justiční korupci atd.), kdy torza fabrik buď srovnaly buldozery jako ČKD P9 (s ignorováním už sjednaných projektů na NATO či EU elektroopravnu točivých NATO strojů & servis) nebo si to tuneláři za cca 1/10 nakonec sami v Konsolidačce skutečně z 10x vyšších úvěrů koupili kvůli - pozemkům či budovám … aby se to obratem konečně prodalo někomu, kdo má záměr a schopnost podnikat (a hlavně INVESTICE) - tedy na západ.

Ano, ČSSR ekonomika byla za 40 let z větší části na západě už konkurence neschopná (kromě např. dodávek vyšších montážních celků na nižší úrovni do zemí 3. světa - ale zase za dumping ceny) - neboť byla BRUTÁLNĚ PODINVESTOVANÁ (do rozvoje technologií) a úspory obyvatel 1990 činily asi 1% hodnoty privatizovaného majetku = 99% bylo třeba (do těch českých rukou) "rozkrást" - Což VK nějak zapomněl národu sdělit (kromě vybraným cca 300 kádrům).

A k velké nevoli KGB nešlo vytvořit Škoda-LADA pro násl. neprodejnost a propouštění a něco musel s obrovským sebezapřením prodat VK či jeho opo-kolega MZ na západ přímo (mld. "všimné" od vítězů údajně na Kajmany). Ovšem, kdyby VK přijal dovezenou šablonu J.Korea "pro přechod od rozvojové diktatury k technologické velmoci" - kde dnes každá fabrika jako Samsung, LG, Hyundai, Marusys a další obvykle generují větší HDP než montážní nevzdělaná debilizovaná demoralizovaná ČR - mohli jsme dnes už možná zase být za Německem a Švédskem řekněme -20 let a na nějakých těch 80% (náš limit asi) jako za 1. republiky a ne -70 let 48% HDP/os - se skluzem a bez naděje dohnat, neboť se ve většině parametrů (možná kromě populismu AB) naopak zase vzdalujeme. VK = pravděpodobně tragédie pro ČR největší - ačkoliv idea "rychlé privatizace" jistě byla velmi správná, s tím nakonec souhlasí většina ekonomů.

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1011/byl-jsem-svedkem-kradeze-stoleti-1-dil

Mafiánská ČR 2020 - centralizace, kupování hlasů z peněz občanů, nízké investice a projídání budoucnosti.

https://blog.pravezpravy.cz/mafianska-cr-2020---centralizace--kupovani-hlasu-z-penez-obcanu--nizke-investice-a-projidani-budoucnosti

Všechna čest Honzákovi - lidově krátce a stručně z jeho praxe popsal důvod "3D" vnímání reality a jednání cca 94% z nás:

Upřímnou soustrast všem pozůstalým a soucítění s těmi, kteří se hojí a přání rychlého návratu do zdraví. Nefalšované zděšení nad zběsilým činem přineslo sebou dojem, že je to něco, co se mohlo stát jen v dnešní odcizené době. Není tomu tak. V povídce z jedné kapsy nazvané Oplatkův konce popisuje Karel Čapek téměř identický děj, s tím rozdílem, že oběťmi jsou četníci a kriminálník Oplatka se s nimi nepárá, protože má souchotě a je mu to už všechno jedno.
V USA v minulých třech letech překročil počet zabitých střelnou zbraní počet obětí dopravních nehod a trend stále stoupá. Přesto je tam výzkum v této oblasti neuvěřitelně podfinancován, nižší částka na jednu oběť už je věnována jen obětem pádů z výšky, na jednu smrt v dopravní nehodě připadne šestnáctkrát víc vynaložených peněz než na jednoho zastřeleného. Podrobnosti lze dohledat zde: russ juskalian the science of gun violence.

My na to jdeme podobně. Zatímco populisti straší lid možným násilím neexistujících imigrantů a hodlají vyzbrojit domobranu v duchu SA bojůvek, zcela zapomínají uvést, že masové mordy v České republice mají na svědomí naši dobří rodáci, členové našeho jedinečného, úžasného, sobecky sebestředného společenství.

František Koukolík řekl, že člověk není racionální tvor, který má emoce, ale emocionální tvor, který občas myslí. Amygdala, kterou sem přinesli před 250 000 000 (+/- 30) roky dinosauři, sídlo strachu a vzteku, je u všech situací, jejich vyhodnocení, rozhodnutí a činů daleko významněji, než tušíme a někdy (u někoho většinou) převládne nad celým slavným rozumem, který tu je jen pár milionů let. Tím nehodlám zoomorfizovat člověka, jen chci připomenout některé biologické faktory, které hrají v sociální sféře zásadní roli.

Lidská práva jsou úžasná věc, ale když má každý a všechno nárok, aniž je možné vymáhat z něj také plnění příslušných povinností, není to v pořádku. Dáma jedoucí ve čtyři hodiny ráno na letiště neváhá v přilehlé porodnici vzbudit službu majícího lékaře s požadavkem, aby jí předepsal antikoncepci, neboť se jí včera nechtělo čekat v ambulanci. Přifouknutá narcistická ega do sebe narážejí a k dovršení všeho všichni vidíme nevymahatelnost práva, a to hlavně u čelných představitelů státu. Když mohou beztrestně oni, proč bych nemohl já?!?

Dané podmínky vedou k většímu chaosu ve spolčenosti a tím i k větší nejistotě, snáze se nabuzuje amygdala než části odpovědné za racionální myšlení, což je voda na mlýn vůdců z rodu psychopatů, ale také oprávněných mstitelů trpících pocitem příkoří. Bylo mi dopřáno sledovat zblízka aroganci vedení pardubické nemocnice v případě malého Adámka, oceňuji výrok pana premiéra, že jiní (=slušní) by odstoupili, ale on je takové hovado, že neodstoupí, vážím si vytrvalosti Hradu při hledání Peroutkova článku a klaním se soudní moci, která evidentně neschopné nepropustí, ale přeloží páchat chyby jinam.

Člověk a tím i společnost stále osciluje mezi řádem a chaosem. Řád zaručuje některé jistoty a ve svém extrému je uspořádáním, ve kterém se nesmí nic, což už jsme zažili (moje generace ve dvojí režii). Chaos naopak dává víc tvůrčí volnosti, extrém je anarchie a totální nejistota. Optimální je, když se dodržují dohodnutá pravidla, která příliš neomezují, ale současně přinášejí naději, že věci jsou předvídatelné a právo vymahatelné. Myslím, že politická síla, která by se o tohle brala, by měla naději. Protože ti, co jsou u kormidla dnes, to ani neslibují, natož aby o to usilovali; jde jim o zcela jiné cíle. Tím chci říct, že je považuji za spoluviníky.

http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=35422

Hubálek - kam jsme se "vyvinuli" za +10 let - co myslíte ?

Pane doktore, víte, jak vzniklo rčení nevěřící Tomáš?
Tomáš byl jeden z apoštolů, který nevěřil, že Kristus vstal z mrtvých, a měl dokonce potřebu vložit prst do jeho rány, aby se přesvědčil, že se skutečně jedná o Krista.

Přesně tak, je to z Janova evangelia z doby povelikonoční. Přestože většina Čechů Bibli nezná, tak nevěřících Tomášů je plná země. Ukázalo se to i při 20. výročí revoluce. Proč o většině věcí tolik pochybujeme?

Pochybování je jedním z rysů naší povahy. Vysvětluji si to tím, že jsme jediným slovanským národem s tradicí reformace a protireformace a skepse je dědictvím našeho třistaletého pobývání v habsburské říši. Je v tom i jeden paradox - když dnes můžeme cestovat po celé Evropě, tak jsme se dostali tam, kde jsme byli před sto lety, protože to mohli už i naši pradědečkové.

Proč ale ta skepse i ve dnech, kdy je důvod slavit?

Řekl bych - jak u kterých. Ti, kteří milují svobodu, rádi cestují a umějí cizí jazyk, u těch přetrvává nadšení, že jsme konečně svobodní. Ale ve společnosti jsou vždy lidi, kterým to nic neříká, kteří se jinde nedomluví, jsou to ti, co mají "ty králíci". Těm svoboda skoro nic neříká.

Nejste na podobné lidi moc příkrý?

Skutečně existuje kategorie lidí, kteří k životu svobodu moc nepotřebují. Výzkumy ukazují, že je to kolem pětiny lidí. Ti na bývalém režimu oceňovali sociální jistoty, jistotu pracovního místa či větší bezpečnost na ulicích.

To je dost velká skupina občanů. Existuje pro to nějaká psychologická či jiná danost?

Stačí se podívat na takzvanou distribuci inteligence. Ve společnosti je třetina lidí, kteří jsou prostě pitomí. Jsou hloupí.

U nás žije třetina pitomců?

Průměrné IQ 100 není žádný zázrak z pohledu schopností či výkonnosti. Polovina lidí má přitom IQ pod 100. Hodně z nich je hloupých. To ovšem neplatí jen pro Česko, to platí obecně. Pak existují znaky platné pro určité národní společenství.

Ty jsou v případě Čechů jaké?

Psychologové se léta dohadovali, zda existuje něco jako psychologie národů. Já jsem tvrzení, že existuje psychologie Čecha, psychologie Němce či Rusa, dlouho odmítal, dnes se také domnívám, že existuje. Stejně jako jisté vzorce chování u toho kterého národa.

Zopakuji otázku: Jaké znaky jsou charakteristické pro Čechy?

Jen to dokončím - i u výročí Listopadu se vedly diskuse, proč jsme byli ve střední Evropě poslední, kde padl komunismus. Proč byla revoluce u nás nejkrásnější a klidná.

Pořád nemluvíte o těch znacích.

Řeknu to poezií...

To jsem v rozhovoru ještě neměl.

František Halas v době války burcoval "malověrní, myslete na chorál". Stanislav Kostka Neumann nás oslovil slovy: "A hrdý buď, žes vytrval, žes neposkvrnil ústa ani hruď falešnou řečí. Takový byl můj lid s kosou a kladivem. Na jitřní čekal svit, čekal a věřil." Já k tomu dodávám - čekal a věřil na rozdíl od ostatních národů, které bojovaly.

Takže prosím konečně ty vlastnosti ze vzorce českého chování.

Je to malověrnost, skepse, zvláštní směsice převažujícího buranství a současně výjimečného štěstí na několik výjimečných osobností. Za ty považuji Karla Havlíčka Borovského, T. G. Masaryka a Karla Čapka. Všichni tři varovali před levicí, marxismem a komunismem, a přesto jsme první země, kde zvítězila komunistická strana v demokratických volbách. A to v roce 1946. Národ se prostě zachoval nepoučitelně. To o nás hodně vypovídá.

Historik Dušan Třeštík říkal, že Češi jsou národ, který přišel z venkova do měst při průmyslové revoluci, a že i proto si uchoval v chování rysy maloměšťáka. Je to tak?

Přesně tak. To je to, čemu říkám buranství. Navíc jsme národnostně a rasově směska. Někde jsem napsal, že jsme voříšci Evropy.

To málokdo u nás rád slyší.

Tak ať se podívá do rodných listů čtyři generace dozadu. Bývá to neuvěřitelná směska. To je jeden náš kořen a druhý je implantovaný falešnou stopou národního obrození, která vyústila v Aloise Jiráska a Zdeňka Nejedlého a snažila se nám namluvit něco o naší výjimečnosti a statečnosti husitů. Vždyť i mýty z Rukopisů, které se ukázaly jako falza, jsou součástí naší národní identity.

Projevuje se dodnes to, že jsme byli národ vesnický a maloměstský?

Ano, v naší typické opatrnosti. Ohnout se, neprovokovat a s vrchností pokud možno vyjít co nejlíp a současně si o tom myslet své. Jak říká nadporučík Lukáš ve Švejkovi: "Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět." Pokračovali jsme i po druhé světové válce v tradici loajálního rakouskouherského úředníka. Jen se podívejte na loajalitu ke komunistické straně. Prošlo jí celkem sedm milionů lidí!

Ohnout se a neprovokovat. Bylo důsledkem toho to, že zatímco polská Solidarita měla miliony členů, tak u nás bylo jen pár stovek disidentů proti komunistickému režimu?

To je přesně ono. K tomu přidejme neuvěřitelný nešvar české národní povahy - nevážit si svých hrdinů, naopak je zesměšnit, či dokonce potrestat. Podívejme se na úděsný osud Heliodora Píky, Milady Horákové, letců v britské armádě či vojáků v zahraničních vojscích. Parašutisté, kteří zabili Heydricha, se dočkali pomníku po desetiletích. To je nestoudné. Stovky řádových sester byly v 50. letech uvězněny. Bylo jim nabídnuto, že ta, která sundá řeholní šat, může odejít na svobodu. Byly statečné, téměř žádná to neudělala. Místo úcty se národ jeptiškám vysmíval. Zbabělá část národa se mstila hrdinům a vytěsnila je, aby zamaskovala svoji vlastní zbabělost a ta jim nebyla připomínána.

Platí to i pro současnost?

Do tohoto vzorce chování mi strašně smutným způsobem teď zapadá varování před havlismem.

To říkal v MF DNES v pondělí v rozhovoru prezident Václav Klaus.

Ano, je to negativní stránka národní povahy. Vysmívat se i těm několika stovkám našich disidentů z dob komunismu. Je v tom závist, ješitnost a odpor k statečným.

Když se vrátím na začátek rozhovoru, uznáváte vůbec, že listopadová revoluce některým lidem skutečně nepřinesla zlepšení života? A nemluvím o té třetině pitomců.

Listopad 1989 byl tak převratný, že lze hovořit hlavně o pozitivních věcech. Dám vám příklad, co Listopad komu přinesl a odnesl. Po revoluci jsem byl na ministerstvu zdravotnictví. Úřad zřizoval na 200 zdravotnických zařízení. V těch velkých bylo 20 ředitelů, kteří spolupracovali s komunistickou StB. Jeden jediný z nich uznal svoji vinu a řekl mi: "Já jsem se mockrát v životě zachoval jako svině." Ostatní se mě snažili přesvědčit, že to udělali kvůli lásce k práci, že potřebovali jezdit na Západ na konference a že měli ženu a děti. To byl pro mě neuvěřitelný psychoterapeutický zážitek. Pochopil jsem, že k reflexi minulosti se takto dopracovat nemůžeme.

Co dělali ti ředitelé po revoluci?

No právě! Skoro všichni odešli do farmaceutického průmyslu a mnohonásobně zbohatli. Tím odpovídám na vaši předchozí otázku, že revoluce některým lidem nepřinesla zlepšení života. Je to tak, ale někteří bývalí komunisté, svazáci či estébáci se dostali k ohromným majetkům.

Jak se díváte na takzvanou šedou zónu za komunismu? Lidi, kteří jen mlčeli. Podporovali tím režim?

Šedá zóna je mlhavý pojem. Existovala široká škála možností, jak vzdorovat či nevzdorovat režimu. Jiné je to ale u členů komunistické strany. Že někdo vstoupil do té strany před válkou, to se dá pochopit. Že tam někdo vstoupil po válce, třeba na základě zkušeností z koncentračního tábora, i to se dá pochopit. Ale že tam někdo vlezl po roce 1968, považuji za opovrženíhodné. Přitom právě bývalí členové KSČ se mnohdy považují za šedou zónu.

Jste psycholog - nosí ještě lidé, kteří se neodvážili vystoupit proti režimu, v sobě z toho určité trauma?

Satrapové satelitního státu, říkám tomu kolaborantská moc, byli úplně na všech úrovních - od vysoce postavených úředníků až po domovní důvěrnici. Miliony lidí se do toho dají započítat. Nemyslím si, že z toho mají podobní lidé trauma.

A co řeknete k tomu, že se pořád rojí konspirační teorie kolem listopadu 1989? Proč má člověk tak rád tajemno?

Všechny konspirační teorie jsou oblíbené a svým způsobem člověka potěší. Jak říkáme my psychologové: paranoidity není nikdy dost. Revoluci ale nevyvolala konspirace tajných služeb či někoho jiného. Nahrála tomu hlavně geopolitická situace. Co mě osobně na tom fascinuje, jsou jiné věci. Jak to, že jsme to nevěděli? Jak to, že jsme to netušili? Jak to, že to bylo takové překvapení? Už můj dědeček říkával: "Jednou se tenhle režim musí pos..t." Ale že to bude tak rychle a jasně? To nikdo nevěděl.

Je jisté, že na změnu režimu jsme nebyli připraveni. Je vůbec možné se na něco podobného připravit?

Asi to opravdu nejde. Život nese v sobě neuvěřitelná překvapení. Týká se to veřejného i osobního života. Vy půjdete dnes odtud a překvapivě potkáte na ulici tak krásnou dívku, že vám úplně změní život.

Už slyším, co na to říká manželka... Mohla by se ale revoluce v Československu odehrát tak, jak se odehrála, kdyby to nebylo překvapení?

Měli jsme štěstí. Bylo tady několik set lidí, myslím Havla a spol., kteří při všech těch možných improvizacích a omezeních patřili k těm nejlepším ve společnosti. Převrat zvládli, aniž došlo k násilí a excesům. Havlova role byla výjimečná a jednoznačně pozitivní i celosvětově. Je dobře, že řekl, že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí.

Proč? Už to zní jako velká fráze.

Dva roky po revoluci si to nikdo nedovolil ironizovat. V roce 1992 jsem jako psycholog posuzoval prvního nájemného vraha u nás. Ten mi řekl: "Prosím vás, vždyť je to směšný, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Všechno je to jenom byznys a kšeft. Zákon nabídky a poptávky." Odcházel jsem z věznice jako zpražený, bylo mi z toho zle. Říkal jsem si - je to kriminální psychopat, holt to patří do výbavy tohoto typu osobnosti. Za pár let jsem to začal slýchat od řady jiných lidí včetně politiků. Považuji za nebezpečné vysmívat se pravdě a lásce.

Co je na tom tak nebezpečného?

Podívejte se, co považuje většina národa za největší tragédii země. Je to lhaní, podvody a korupce. Lidi to odrazuje od politiky a veřejného dění. To je nebezpečné. Ztrácí se tím i étos listopadové revoluce.

Tolerance k podvodnému jednání či menší krádež bohužel patří k psychologické výbavě Čechů, ne?

Bohužel k tomu přispívá i několik strašných prožitků společnosti. Přibylo tady multimilionářů i miliardářů, ale mnoho z nich zbohatlo nečestným způsobem. Jsou i případy, že ten, který nikdy nepracoval, se dnes prohání ohromnou rychlostí v drahém autě plném nejkrásnějších prostitutek. Říká tím ostatním: Co vy blbci, proč normálně pracujete? Přejedete hranice z Bavorska či Rakouska, a co vidíte? Kurva, Vietnamec, trpaslík, kurva, trpaslík. To víte, že už jste doma. Je to smutné.

Velká část veřejnosti se v poslední době i kvůli skandálům a korupci odvrací od politiky. Jenže politici jsou pouze odrazem společnosti. Nepřiletěli z Marsu.

Jistě, ale odrážejí se v tom i velké chyby a série omylů některých porevolučních politiků.

Některých kterých?

Patří k tomu formulace typu, že vše vyřeší neviditelná ruka trhu. Je to akcent na ekonomickou stránku lidského chování. Je to posměch nad právem a morálkou. Vytvoří se falešné téma o suverenitě ve vztahu k EU, přitom je zřejmé, že největším problémem je korupce. Odvádí se schválně pozornost od toho podstatného.

To hovoříte o Václavu Klausovi. Co se však může stát, když lidi budou tak masově ignorovat politiku?

Nešvary ve společnosti se někteří lidé, já také, snaží jasně popsat. Co se však skutečně za dvacet let podařilo? Vstup do Evropské unie, to ano. Ale zůstává velká korupce, problémy s financováním školství, vědy a naše politika velmi zhrubla.

Uplynulo 20 let po revoluci, to je doba, za kterou jedna generace doroste a jedna starší odejde. Pokud jsme se dodnes s minulostí nevyrovnali, za jak dlouho se to může stát?

Mám takovou fantazii, že by bylo dobré se na to podívat za deset let třeba z nějakého amerického vědeckého pracoviště. Z nadhledu a odstupu. Učím na dvou vysokých školách a ve středu jsem se v plné posluchárně dvacetiletých studentů ptal: Kdo z vás byl v úterý na výročí sametové revoluce slavit? Přihlásil se jeden. Že projel pražskou Národní třídu na kole. A pak parta, že jela na oslavu na výlet do přírody. Jinak nic. To mě zarmoutilo a sebralo.

Sebralo? Spíše jste to mohl čekat.

Asi ano, ale mám k těmto událostem hodně osobní vztah. Moji rodiče se totiž seznámili 28. října 1939 na Václavském náměstí, když je odsud hnali Němci. Ale přes to všechno, svůj národ mám hořce rád.

Vzorové EU centrum OZE:

Toto je správná Německá Rakouská cesta (nejsou na rozdíl od nás Čechů žádní polovzdělaní zpopulizovaní zklientelizovaní užiteční idioti) , kde nám už 15 let super-rychle ujíždí další technologický vlak, protože od dnešního ryze mafiánského a gorilího státu s defektní demokracií - definitivně jedeme na východ k Rosatomu, centralizaci, dotovaným korporátům, obří byrokracii, simulované demokracii, beztrestnosti Gorily, promlčení, cenzuře, nesvobodě, rozevřeným soc. nůžkám a k bídě. Lidem bohužel stačí nasypat pár koblih a zaplatit nesvobodné volby, pár protikorupčních aktivistických neziskovek a hordu dezinformací, médií, trollů (jsou i zde).

https://www.youtube.com/watch?v=c5DCGiXvX84