Cizincem v cizí zemi aneb život Syřana v Rusku

19.11.2017 12:43:12

Autor: Jan Vasko

Navzdory vzdálenosti mezi nimi se blízké vztahy Sýrie a Ruska vrátily do sovětské éry. V důsledku toho se v Sýrii objevilo více než 100 000 ruských občanů kvůli vypuknutí války, stejně jako desítky tisíc smíšených rusko-syrských rodin. Konflikt od té doby donutil mnohé z nich hledat útočiště v Rusku. Několik Syřanů hovořilo s RBTH o svém boji za ukrojení nového života v nové zemi.

Katya Toama žije téměř jako tisíce dalších mladých žen v Moskvě - studuje, pracuje a vyučuje hodiny soukromé angličtiny a arabštiny, sportuje a chodí ve volném čase do nočních klubů. Ale před třemi lety žila v jiné zemi, kde měla úplně jiný život.

Toama, které je 31 let jako mnoho jiných dětí smíšených rusko-syrských rodin, nebyla ušetřena před válkou v Sýrii, která jí dala dvě možnosti - buď zůstat v Sýrii nebo jít do Ruska. Ti, kteří se rozhodli jít do Ruska, museli znovu začít svůj život - naučit se novému povolání, naučit se ruský jazyk a zvyknout si na jiné kulturní prostředí.

"Musela jsem začít od začátku, ale nestěžuji si,

Když začal konflikt, Toama dlouho očekávala, že všechno zmizí. Válka ve skutečnosti nepřišla do Damašku přes noc, začalo to výpadky elektřiny, poté nedostatkem paliva. Město se stále častěji otřásalo výbuchy, střelba byla slyšet blíže a blíže a poté tisíce uprchlíků zaplavilo ulice.

Navzdory tomu Toama žila svůj život stejně jako předtím, chodila venčit každé ráno psa, chodila do práce a na univerzitu a setkala se večer s přáteli v kavárně. Její otec ji prosil, aby opustila zemi, ale Toama doufala, že se všechno uklidní.

Jednoho dne na nádvoří jejího domu přiletěla minometná střela. Bylo to znamení nebo spíše poslední varování. Druhý den se Toama rozhodla opustit Sýrii.

V Rusku čelila mnoha výzvám - od překonávání jazykové bariéry až k problému hledání zaměstnání.

"Bylo to velmi zvláštní - s mými desetiletými zkušenostmi o mě nikdo nestál - nedostatek oficiální historie v zaměstnání se v Rusku považuje jako úplný nedostatek dovedností," řekla Toama.

Se svým silným přízvukem Toama zjistila, že často vylekala lidi, s nimiž mluvila.

"Jakmile jsem řekla, že jsem přišla ze Sýrie, byla jsem okamžitě bombardována otázkami a musela jsem je přesvědčit, že jsem žila plný život a že jsem v Sýrii pracovala a že jsem křesťan a že jsem Ruska stejně jako oni a že mi stát neposkytuje žádnou zvláštní podporu - lidé si mysleli, že jsem přišla kvůli tomu, abych na ruských daňových poplatnících parazitovala, "řekla.

Nyní je vše minulostí. Po šestiměsíčním pobytu v Rusku se Toamě podařilo přizpůsobit - najít si práci a zapsat se na univerzitu.

"Musela jsem začít od začátku, ale nestěžuji si," řekla a dodala, že její kolegové a učitelé ji velmi podporují.

Sní o tom, že se jednoho dne vrátí do Sýrie ?

"Ne, nebudu moci začít znovu od začátku," řekla Toama.


"Prvním problémem byl byrokratický šiml"

Fadi Saleh, 29 let, novinář ze státního kanálu RT, na druhé straně nevylučuje, že by se jednoho dne do Sýrie mohl vrátit. Válka doma v Sýrii byla pro něho trochu tlakem - měl v úmyslu studovat v Rusku, ale stále odkládal tento krok.

Prvním problémem pro Saleha byl byrokratický šiml - zpracování dokumentů potřebných k pobytu v Rusku, protože se jeho rodiče nesnažili, aby se v té době registroval pro získání ruského občanství.

O dva roky později se Salehovi konečně podařilo získat povolení k pobytu, ale stane se občanem Ruské federace až za pět let.

"Je nešťastné, že my, poloviční Rusové, nemáme nárok na zjednodušený postup," řekl.

Dalším problémem je rozdíl v mentalitě. Ačkoli napůl Rus, Fadi vyrostl v Sýrii. Trvalo mu však rok a půl, aby se přizpůsobil svému novému prostředí.

Dnes Saleh dokončuje studium na magisterském stupni na Vysoké škole ekonomické v Moskvě a zároveň pokračuje v kariéře novináře, kterou začal v Sýrii. Přátelé, kampus, práce - má všechno, co potřebuje.


"Kdo by si myslel, že válka nás naučí vážit si domova?"

Mariam Hassan (není to její skutečné jméno), je 45 let a přijela do Ruska v roce 2013 spolu se svými dvěma dětmi.

"Očekávala jsem, že uvidím slavné Rusko, které jsem viděla v osmdesátých letech, ale společnost a mravy se změnily - lidé se stali tvrdšími," řekla.

Děti nebyly problém - mluví rusky a mají občanství, a tak začali chodit ihned do školy. Ale Hassan čelila těžkým časům.

"Jsem doktorka a dokážete si představit, jak těžké je pro zahraniční lékaře potvrdit jejich diplomy," řekla. "Trvalo to mnoho měsíců a byla jsem žádána o dokumenty, které dokonce ani v Sýrii neexistují."

Nakonec bylo vše vyřešeno: byla práce, klienti a děti byly dobře integrovány. Ale po dvou a půl letech se Hassan zbalila a vrátila se do Sýrie. Co ji přimělo k návratu se svými dětmi uprostřed války?

"Je to můj manžel," řekla. "Nemůže přijít do Ruska, protože nemá občanství a nehovoří rusky a on sám by nesouhlasil, že sem přijde a nebude nic dělat."

Dalším faktorem byl nedostatek bydlení v Rusku. Již dva roky se Hassan snažila zajistit státní sociální bydlení, ale pokusy byly marné - Federální migrační služba (FMS) kategoricky odmítala podporovat násilně vysídlené osoby.

Podle Hassan přijela do Ruska jen kvůli svým dětem.

"Kdyby to nebylo kvůli nim, nikdy bych nechtěla ani pomyslet na odchod a zůstala bych v Sýrii," řekla. "Kdo by si myslel, že válka nás naučí cenit si domova?"Zdroj: https://www.rbth.com/politics_and_society/2016/03/24/strangers-in-a-strange-land-life-as-a-syrian-refugee-in-russia_578585